Kvalitetssikring af universelt design i praksis

På dette femdages kursus kan du lære at kvalitetssikre det byggede miljø i forhold til universelt design og tilgængelighed.

Formålet er at kunne vurdere kvaliteten af løsninger og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. På kurset bliver de gældende regler på området, som fx bygningsreglementet (BR18) gennemgået og sat i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder.

Vi gennemgår eksempler på, hvordan du i egen praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design og byggeprocessen ift. såvel nybyggeri som ombygning af eksisterende byggeri. Her diskuteres brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet.

Du får:

  • Viden om fortolkning og udfordringer i gældende regelværk, herunder bygningsreglementet (BR18) if t. universelt design og tilgængelighed
  • Kompetencer til at identificere kvalitetssikringsprocesser ift. universelt design og tilgængelighed i komplekse bygge- og implementeringsprocesser.
  • Konkrete eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i praksis.

Kurset henvender sig til både rådgivere, projekterende, byggesagsbehandlere og brugerrepræsentanter.

Kurset kan give merit i forhold til modul 5 på Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed).

UNDERVISERE

  • Seniorkonsulent Lone Sigbrand, BUILD Aalborg Universitet
  • Seniorforsker Anne Kathrine Frandsen, BUILD Aalborg Universitet

TID

Del 1: 3 dage. Datoer oplyses, når de er på plads

Del 2: 2 dage. Datoer oplyses, når de er på plads

STED

BUILD, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

PRIS

21.500 kr. ekskl. moms.
Med i prisen er SBi-anvisning 272 om BR18.