LCABYG: Anvendelse af specifikke miljødata

Workshop med demonstration via casestudier
Bygningsdesign og materialevalg har stor betydning for en bygnings samlede klimabelastning. Studier fra bl.a. BUILD, viser, at opførelsen af bygninger ofte har en større miljøbelastning end selve forbruget i driftsfasen. Skal vi ændre på det, skal datagrundlaget for vores byggematerialer være mere præcist. 

I forbindelse med anden del af projektet ’Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet’, vil BUILD og EPD Danmark derfor demonstrere betydningen af anvendelsen af specifikke miljødata. 

Workshoppen vil præsentere resultaterne af en række sammenlignelige casestudier der netop illustrerer hvordan mangel på nationale og/eller produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er) kan forringe datakvaliteten og give usikkerhed om den endelige miljøpåvirkning af vores byggerier. 

Resultaterne lægger op til at deltagerne til workshoppen inviteres til at bidrage med idéer til ekstra dimensioner af analyserne, som kunne være særligt interessante for branchen. 

Diskussionsemner, samt agenda følger i ugen op til workshoppen. 

Picture1.png

Yderligere information

​Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.