Temadag om ventilation, indeklima og energi

Temadagen afholdes online.

EUDP-logo.jpg

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima.

Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og udenfor bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet. Men af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort. Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, men desværre har det medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug.  

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA indenfor samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikle nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche.

Temadagen afholdes online torsdag 1. oktober 2020 kl. 9.00-16.30.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Se hele programmet på: Temadag om ventilation, indeklima og energi


danvak-logo.jpg

 IEA-logo.png

EBC-logo-ny.jpg 

EUDP-logo.jpg
EUDP har fokus på at styrke det internationale samarbejde for derigennem at fremme danske styrkepositioner og den danske ressourcebase inden for energiteknologi. Videnhjemtag om den seneste udvikling og nye metoder er et vigtigt element, som fremmes gennem deltagelse i internationalt samarbejde. EUDP ønsker at fremme internationale projekter, videndeling, opbygning af netværk, hjemtag af viden mm. gennem IEA's Technology Collaboration Programmes, hvor det er af strategisk interesse for Danmark.