Dialogmøde om ventilation af eksisterende etageboliger

Tredje dialogmøde afholdes 27. august 2019 kl. 13.00-16.00 på Aalborg Universitet København, konferencesalen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Der er ofte utilstrækkelig ventilation i eksisterende etageboliger, og når etageboliger renoveres, er der ofte problemer med nyetablerede ventilationssystemer. Derfor har SBi med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden igangsat et projekt om ventilation af eksisterende etageboliger. Projektet har til formål at skabe konsensus i branchen om de største udfordringer, mulige løsninger og behov for ny viden, der er på området. Projektet afsluttes med udgivelse af en hvidbog. Den udarbejdes på grundlag af projektets forundersøgelser, se SBi 2019:04, Kilder til viden om ventilation af eksisterende etageboliger, og en række dialogmøder med branchen.

      Dialogmødet 27. august er det tredje og sidste i rækken af dialogmøder om ventilation af eksisterende etageboliger. På første og andet dialogmøde drøftede branchefolk, forskere og beboere udfordringer, løsninger, behov for ny viden og formidlingstiltag. Selv om du ikke har deltaget i disse møder, er der intet i vejen for, at du kan deltage i dette tredje møde. Mødet er relevant for personer, der arbejder med ventilation af eksisterende etageboliger eller bor i en af dem. På mødet vil forskere fra SBi fremlægge planerne for den hvidbog, som bliver udarbejdet på baggrund dialogmøderne, og som projektet afsluttes med. På mødet får du mulighed for at præge indholdet i hvidbogen.

Program

Kommer senere.

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest 20. august 2019.