Bygningsfysikdag 2021

På bygningsfysikdagen deler praktikere, beslutningstagere og forskere den nyeste viden om bygningers varme-, fugt- og indeklimaforhold.
Beton og tegl er sammen med træ nogle af de mest fremherskende byggematerialer i Danmark. Den grønne omstilling i byggeriet og bestræbelserne på at mindske CO2-udledningen er i fuld gang. 
Der er derfor i dag fokus på at reducere brugen af de energitunge byggematerialer som fx beton samtidig med, at der introduceres nye og ”grønnere” typer. Sideløbende undersøges muligheden for at forøge brugen af de organiske materialer som fx træ.

På Bygningsfysikdag 2021 har BUILD derfor valgt at se nærmere på de bygningsfysiske egenskaber ved henholdsvis træ og beton. Hvilke bygningsfysiske egenskaber har materialerne? Og hvad viser den seneste forskning om materialernes holdbarhed og termiske egenskaber? Hvilke fordele og faldgruber er der, når materialerne bruges i praksis?

I 2021 er det sjette gang, at BYG-ERFA, IDA Bygningsfysik og BUILD går sammen om at afholde Bygningsfysikdagen.

Se programmet for årets bygningsfysikdag på www.bygningsfysikdag.dk.


Pris:

2.990 kr. ekskl. moms. 

Tilmeldingsfrist 30. april 2021.