Byggeskadedag 2020

Kom til Byggeskadedag 2020 og få et aktuelt billede af de alvorligste svigt og byggeskader lige nu, og få bud på, hvordan man undgår dem.

Med byggeskadedagen ønsker vi at nedbringe antallet af byggeskader. I år sætter vi fokus på valg af materialer. Materialevalget spiller en central rolle i mange byggeskader. Tænk bare på MgO-sagen. Skader på grund af uhensigtsmæssige materialevalg ses både i nybyggeri og ved renovering.

På byggeskadedagen ser vi på, hvad der styrer valget af materialer. Vi ser eksempler på, hvad der går galt, og vi giver bud på, hvordan man bedømmer ydeevnen af materialer i forhold til det, de skal anvendes til. Du kan blandt andet høre om erfaringer med organiske materialer, puds på isolering, genbrugsmaterialer og nye materialer.

Byggeskadedagen holdes i samarbejde med Byggeskadefonden.

TID

3. marts 2020 kl. 9.00 til 16.00

Scandic Sluseholmen
Molestien 11
2450 København

 

PROGRAM

 

08.30

Registrering, kaffe og croissanter

09.00

Velkomst ved forskningschef Ruut Peuhkuri, BUILD AAU

09.10

De alvorligste svigt og byggeskader de seneste 10 år, og hvad vi kan lære af dem.
Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

De seneste 10 år byder på flere typer svigt og byggeskader. Nogle skyldes forkert materialevalg, mens andre eksempelvis skyldes uhensigtsmæssige konstruktioner eller fejl i udførelsen. Hvilke erfaringer kan vi tage med os, når vi støder på nye materialer eller nye anvendelser af kendte materialer?

09.40

Hvad driver valget af materialer til nybyggeri og renovering?
En bygherrers syn på valg af materialer.
Byggechef Steen Ejsing, DAB

En rådgivers syn på valg af materialer.
Partner og administrerende direktør, Søren Holck-Christiansen, Pålsson arkitekter

En bæredygtighedsforskers syn på materialevalget
Seniorforsker Harpa Birgisdottir, BUILD AAU

10.40

Pause

11.10

Tre aktuelle materialetyper – hvad skal man være særligt opmærksom på, når man bruger dem?
EPS-beton – aktuelle eksempler på udfordringer.
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS

Puds på isolering og andre materialer til udvendig isolering.
Teknisk sagsansvarlig Charlotte Gudum, Byggeskadefonden

Genbrugsmaterialer – hvordan sikrer vi, at de egner sig til den nye anvendelse?
Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

13.30

Fra idé til færdigt produkt – hvad skal der til, før en ny byggevare er klar til markedet?
Portefolio Manager Marina Mazin Nielsen, Rockwool

Med nye byggematerialer følger ofte nye byggetekniske løsninger. Hvordan sikrer vi, at nyudviklede produkter kan fungere i virkeligheden? Hvilke tanker gør vi os om mulige svigt i projekteringen og udførelsen af de løsninger, hvor det nye produkt indgår?

14.00

Hvor blev bygningsfysikken af?
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD AAU

Mange skader kan undgås, hvis man er mere opmærksom på bygningsfysikkens principper. Hvad skal der til for at bygningsfysikken i højere grad tages med på råd, når nye materialer anvendes, eller når gamle materialer anvendes i nye sammenhænge?                       

14.30

Pause             

15.00

Hvordan kan de projekterende mindske sandsynligheden for svigt og skader?
Partner og bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Svigt, der fører til skader, kan eksempelvis skyldes projekteringsfejl, udførelsesfejl eller manglende tilsyn. Hvordan kan de projekterende mindske sandsynligheden for fejl

15.25

Paneldebat: Materialevalget er kun en af nøglerne til en fremtid med færre byggeskader. Hvilke årsager ses ofte, og hvilke tiltag er der behov for i sektoren, hvis vi skal se færre byggeskader?

Ordstyrer: Direktør Morten Søegaard-Larsen, Byggeskadefonden

Deltagere:

Byggechef Steen Ejsing, DAB

Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS

Civilingeniør ph.d. Morten Hjorslev Hansen, BYG-ERFA

Partner og bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Forskningschef Ruut Peuhkuri, BUILD AAU

16.00

Tak for i dag         

     

PRIS

3.000 kr. ekskl. moms

Er du studerende på SU, så kontakt os for at høre om muligheden for at deltage til reduceret pris.