Bygningsreglementet for kommuner

Efter at BR18 trådte endeligt i kraft 1. juli 2018, har vi fået mange spørgsmål fra kommunale forvaltninger. Derfor udbyder BUILD nu et kursus specifikt rettet mod kommunale bygherrer/ejendomsforvaltere og byggesagsbehandlere.

Efter at BR18 trådte endeligt i kraft 1. juli 2018, har vi fået mange spørgsmål fra kommunale forvaltninger. Derfor udbyder BUILD nu et kursus specifikt rettet mod kommunale bygherrer/ejendomsforvaltere og byggesagsbehandlere.

På kurset underviser vi bl.a. i ændringerne fra BR15 til BR18. Du får mest ud af kurset, hvis du på forhånd har kendskab til bygningsreglementet. Der sættes fokus på henholdsvis den gode byggeansøgning og den korrekte byggesagsbehandling med udgangspunkt i konkrete øvelser og deltagernes egne spørgsmål.

Du får:

  • Overblik over ændringerne fra BR15 til BR18
  • Introduktion til brand- og konstruktionsklasserne samt  certificeringsordningen
  • Viden om den ændrede praksis vedrørende byggesagsbehandling og myndighedsbehandling, herunder start- og sluterklæring, dokumentation af konstruktions- og brandforhold, stikprøvekontrol og ibrugtagning.

Kurset tilbydes også som firmakursus.

Undervisere:

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, BUILD, Aalborg Universitet
Seniorforsker Thomas Cornelius, BUILD, Aalborg Universitet

Inkluderet:

Alle deltagere får SBi-anvisning 272 om Bygningsreglement 2018 (BR18) som en del af kursusmaterialet. Ved onlinekurser sendes anvisningen til den adresse, du har angivet i tilmeldingen til fakturering. Hvis du ønsker at anvisningen sendes til en anden adresse, så angiv venligst denne adresse i feltet 'Bemærkninger'.