Boligdag 2019 - udsatte boligområder: strategisk omdannelse og socialt mix

Kom med, når vi sætter fokus på omdannelse af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix på Boligdag 2019.

DELTAGERLISTEN TIL BOLIGDAG 2019 ER NU LUKKET, DA VI HAR NÅET DET MAKSIMALE ANTAL DELTAGERE.

DU ER MEGET VELKOMMEN TIL AT SKRIVE DIG PÅ VENTELISTEN VED AT BENYTTE TILMELDINGSSKEMAET.

Flere boligområder er som del af den såkaldte ghettopakke blevet pålagt at nedbringe antallet af almene familieboliger. For mange boligområder betyder det nedrivning eller ombygning af boliger, og at helt nye boligtyper bliver en del af boligområdet. På boligdagen ser vi på, hvad der sker, når man ændrer det sociale mix i et boligområde, og hvordan man kan koble fysiske og sociale indsatser. Hvilke typer af problemer kan der opstå, når man ændrer kvarterets sammensætning, og hvad kan man gøre for at løse problemerne?

På boligdagen tager vi pulsen på boligområder og de udviklingsplaner, der nu foreligger. Vi drøfter bosætningspolitik, genhusningsproblematikker, arkitektoniske løsninger og udfordringer ved det sociale mix ud fra både dansk og international forskning og praksis.

Boligdagen retter sig mod boligorganisationer, boligsociale konsulenter, kommunale forvaltninger og rådgivere.

Boligdagen holdes i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling, og programmet er udviklet i samarbejde med en række repræsentanter for kommunalforvaltninger og boligorganisationer.

Det endelige program kan ses på www.boligdag.dk.

OBS: I kursuskataloget står der, at Realdania holder en workshop 7. november, dvs. dagen efter Boligdag. Denne workshop er udskudt og forventes at blive afholdt i det nye år.

 

VI RÅDER TIL HURTIG TILMELDING

Da vi har et begrænset antal pladser, opfordrer vi til hurtig tilmelding.

Samtidig må vi opfordre til, at der ikke er flere end 3-4 personer fra hvert boligområde, der tilmelder sig - så der er en chance for, at de relevante udsatte boligområder kan blive repræsenteret.

 

TID OG STED

6. november 2019 kl. 9.00 til 16.00

SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

 

PRIS

1.200 kroner ekskl. moms