Boligdag 2020

På boligdagen tager vi pulsen på boligområder og de udviklingsplaner, der nu foreligger.

Program og dato for Boligdag 2020 er under udarbejdelse.

nyhedsbrev

Boligdagen retter sig mod boligorganisationer, boligsociale konsulenter, kommunale forvaltninger og rådgivere.

 

TID OG STED

Vi forventer at afholde Boldigdag 2020 i løbet af november måned 2020.

BUILD, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV