Energirenovering af større bygninger – gratis seminar

Hvordan opnår du både den ønskede energibesparelse og et bedre indeklima ved renovering af større bygninger?

 

Det spørgsmål får du svar på, når du deltager i seminaret om energirenovering af større bygninger. Seminaret varer tre timer, og bagefter kan du networke med dine kolleger i branchen.

På seminaret møder du to bygherrer, som har haft succes med energirenoveringsprojekter. De fortæller om,  hvordan veltilrettelagte samarbejdsprocesser kan bidrage til at indfri bygherrens forventninger til energibesparelser og bedre indeklima efter renovering. Du får også præsenteret metoden i SBi-anvisning 269, som udleveres gratis til deltagerne. Endvidere får du udleveret Bygherreforeningens nye hvidbog om bygningsdrift.

Seminaret henvender sig særligt til bygherrer, men rådgivere vil også få udbytte af at deltage.

Seminaret gennemføres for Energistyrelsen i et samarbejde mellem SBi, Bygherreforeningen og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Program

15.00 Velkomst og introduktion
Hvilke gevinster kan bygherrerne opnå ved at indtænke energibesparelser i renovering af større bygninger? 
​Chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen.
​15.20Metoden
Hvordan kan samarbejdet om renoveringsprojekter tilrettelægges, så bygherrernes forventninger om energibesparelser og bedre indeklima bliver indfriet?
​Rådgiver Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS, tidligere seniorforsker på SBi og medforfatter til SBi-anvisning 269, ’Energirenovering af større bygninger – Metode og proces’.
​15.50Bygherrens udfordringer
Hvad bør bygherren særligt være opmærksom på ved energirenoveringsprojekter?
​Projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen.
​16.10Pause og networking
​16.40To bygherrers erfaringer
Hvordan lykkes bygherren med at få indfriet sine forventninger til energibesparelser og godt indeklima ved renovering? Og hvilken rolle spiller driftsfasen?

Cases: Korngården (Ballerup Almennyttige Boligselskab) og Sorgenfrivang II (Lyngby Almennyttige Boligselskab).
​Byggechef Steen Ejsing, DAB.
17.00To bygherrers erfaringer
Hvordan lykkes bygherren med at få indfriet sine forventninger til energibesparelser og godt indeklima ved renovering? Og hvilken rolle spiller driftsfasen?

Case: Ryesgade 25.
​Partner Morten Juul Heding Andersen, Advokaterne Arup & Hvidt.
17.20Erfaringsudveksling og diskussion
Hvad skal der til, for at bygherrer og rådgivere i videre omfang samarbejder om at nå et fælles mål for energibesparelser og bedre indeklima ved renoveringer?
​17.50Opsamling og afrundingChefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen.
18.00Buffet og networking

 

Yderligere information

​Det er gratis at deltage i seminaret, men du skal tilmelde dig, og det bør du gøre hurtigt, hvis du vil være sikker på en plads.