Tilgængelighed i bygninger og udearealer

Bliv auditor i tilgængelighed på en uddannelse over fem kursusdage og lær hvordan man overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Efteruddannelse som auditor for tilgængelighed i bygninger og bygningsnære udearealer

Med efteruddannelsen bliver du ’auditor i tilgængelighed’. Det betyder, at du vil være i stand til at analysere et projekt, uanset om det er en bygning med offentlig adgang, en kontorbygning eller boligbyggeri og vurdere om bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser efterleves.

Efter Danmark tiltrådte FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap er forhold vedrørende tilgængelighed og universelt design i byggeriet blevet yderligere aktualiseret. Bygningsreglementets funktionskrav og tekniske bestemmelser kan være en vej til at efterleve konventionens målsætning om ligeværdig adgang til og brug af bygninger og de nære udearealer.

Gennem kurset bliver du skarpere på Bygningsreglementets bestemmelser på tilgængelighedsområdet. Nogle krav i Bygningsreglementet er ufravigelige, andre kan løses på forskellige måder, og ombygningsbestemmelserne kan være svære at overskue. Derfor får du overblik og forståelse, der hjælper dig til at fortolke reglerne.

Indhold

I løbet af efteruddannelsen gennemgår vi følgende emner:

  • Introduktion til universelt design og tilgængelighed

  • Brugerforståelse og brugerbehov

  • Afprøvning af fysiske miljøer ude og inde

  • Tekniske og juridiske forhold og ansvar

  • De væsentligste forhold i de tidlige faser: Bygninger generelt og boliger

  • Ombygninger og ændret anvendelse

  • Udearealer: På matrikler, veje, byrum og rekreative arealer

  • Introduktion til plejeorienteret byggeri: demensboliger og indretning til svært overvægtige

  • Introduktion til transportområdet: Transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil.

  • Introduktion til tilgrænsende områder: produktdesign, formidling og webdesign

Varighed og undervisningsforløb

Efteruddannelsen varer i alt fem dage, fordelt over tre måneder. Efteruddannelsen foregår som en blanding af oplæg og dialog med deltagerne. Inden og mellem kursusgangene skal der løses tre hjemmeopgaver. Kurset afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave, inden du kan anerkendes som auditor i tilgængelighed og kan betegne dig tilgængelighedsrevisor for bygninger og udearealer.

To personer med blindestok går ned ad en trappe

Studerende på uddannelsen i tilgængelighed prøver her indgangspartiet på AAU København af for at undersøge om tilgængeligheden er i orden.

På efteruddannelsen møder du nogle af SBi's eksperter i tilgængelighed, og efteruddannelsen giver dig derfor også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

Der afholdes årligt to opfølgningsdage for alle tidligere deltagere på efteruddannelsen, som der er en del af, da det nu er syvende gang, efteruddannelsen udbydes.

Se en liste over færdiguddannede auditorer og tilgængelighedsrevisorer for bygninger og udearealer.

Adgangskrav

Efteruddannelsen holder et højt fagligt niveau, og deltagerne skal derfor både have en relevant uddannelse samt praktisk erfaring med tilgængelighedsområdet.

Undervisere 

Pris

Kr. 21.500 ekskl. moms.

Med i prisen er:

Dato og tid

Modul 1
Tirsdag 12. marts 2019, kl. 10.00-17.00
Onsdag 13. marts 2019, kl. 9.00-16.00

Modul 2
Tirsdag 9. april 2019, kl. 10.00-17.00
Onsdag 10. april 2019, kl. 9.00-16.00

Modul 3
Tirsdag 7. maj 2019, kl. 10.00-17.00

Ved moduler af to dages varighed vil den første dag være kl. 10.00-17.00, mens den anden dag er kl. 9.00-16.00. Sidste modul er kl. 10.00-17.00.

Yderligere information

Skriv venligst lidt om din baggrund og dit arbejdsområde i feltet 'Bemærkninger' på tilmeldingsskemaet.