Fugtsikre tage

Her har du chancen for at komme på kursus hos forfatterne til den kommende SBi-anvisning om tage, som du også får med hjem fra kurset.

På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed. Du lærer tillige om undertage og tagelementer, om anvendelsen af de gængse tagdækningsmaterialer (tagsten, fibercementplader, skifer, metalplader, zink og kobber, tagpap og andre membraner, vækstlag, strå og glas), om kviste og ovenlys samt om udformning af inddækninger. Endelig kommer kurset ind på fugtsikker renovering af tage.

På kurset får du styrket din teoretiske viden om tage, og du får vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Kurset fokuserer på de bygningsfysiske forhold ved tage, mens dimensionering af tagkonstruktioner ikke indgår i kurset.

Undervisere 

Seniorforsker Erik Brandt, SBi, Aalborg Universitet København
Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, SBi, Aalborg Universitet København
Seniorforsker Martin Morelli, SBi, Aalborg Universitet København

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms

Med i deltagerbetalingen er:

  • Den kommende SBi-anvisning om tage

Kommende kursusudbud

Når vi ved hvornår SBi-anvisningen om tage udkommer, så opretter vi udbud af kurset. Hvis du vil informeres, når der åbnes for tilmeldinger, så oplys din e-mail i feltet 'Få besked om tidspunkt', du finder her på siden.