Ændringer i BR18

Hør om de væsentligste ændringer, der er kommet med Bygningsreglement 2018.
BR18 er helt anderledes opbygget end de bygningsreglementer, vi hidtil har kendt. Med BR18 har vi fået en ny, tematiseret struktur. Vejledningsteksterne er udgået, og i stedet definerer kravteksterne mere entydigt, hvad der er indenfor reglerne. Kravteksterne suppleres af selvstændige vejledninger, som beskriver standardløsninger, der overholder reglerne. Samtidig indføres en certificeringsordning vedr. den tekniske byggesagsbehandling.

På kurset får du en orientering om baggrunden for ændringerne, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål vedr. BR18 til nogle af landets førende eksperter i bygningsreglementet: seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen og seniorforsker Thomas Cornelius, begge fra SBi, Aalborg Universitet København.

Bemærk, at kurset fokuserer på ændringerne og derfor ikke omfatter en gennemgang af det samlede BR18. Hvis du har brug for en generel introduktion til bygningsreglementet, bør du i stedet tage kurset ’Overblik over bygningsreglementet’. 

Ernst Jan de Place Hansen fra SBi underviser på SBi's kursus om ændringer i Bygningsreglementet BR.jpg
Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen er blandt underviserne på SBi's kurser om bygningsreglementet. (Foto: Jørgen True)

Pris

2.300 kroner ekskl. moms.

Inviter kollegerne med: Husk at hvis I er tre eller flere fra samme firma, der deltager på samme kursus, så giver vi 25% rabat på deltagerprisen. 

Med i deltagerprisen er: 

  • SBi-anvisning om bygningsreglementet BR18 vil blive eftersendt til alle deltagere