Boligdag 2017

Mangfoldighed og udsathed – Hvordan skaber vi sammenhængende boligområder?

​Mangfoldighed og udsathed er i stigende grad blevet grundvilkår for mange danske byer. Mangfoldighed som et overordnet kendetegn for byen, hvor mennesker med forskellige livsstile, interesser, familie- og boligforhold, alder, økonomi og kulturer bor og arbejder. Udsathed som en udfordring i specifikke boligområder med en høj koncentration af særligt udsatte grupper. Her tilstræbes mangfoldighed for at skabe et større socialt mix.


I det positive lys kan mangfoldigheden være kilde til et inspirerende, innovativt og attraktivt byliv rigt på oplevelser og aktiviteter for alle. Mangfoldigheden kan styrke tolerancen mellem mennesker og øge den sociale mobilitet. I det negative lys kan mangfoldigheden være grundlag for konflikt og opsplitning.

SBi’s Boligdag 2017 sætter fokus på, hvordan vi kan drage nytte af mangfoldighed. På baggrund af resultater fra to store forskningsprojekter vil forskere og praktikere diskutere, hvordan mangfoldigheden kan styrke en positiv udvikling i udsatte boligområder, og hvordan vi kan sikre sammenhængende byer og boligområder, hvor vi mødes på tværs.

Tid ​Emne ​Navn
​13.00​Registrering
Velkomst
Direktør Thorkild Ærø, SBi​
​13.10Mangfoldighed som en styrke for byen
Som en del af et internationalt forskningsprojekt har SBi undersøgt mangfoldigheden i Bispebjerg, som er et af Københavns mest mangfoldige byområder. Hør om de positive sider ved mangfoldigheden, og hvordan vi kan drage nytte af den. Og hvilke udfordringer ved mangfoldigheden vi samtidig skal være opmærksomme på.
​Forsker Rikke Skovgaard Nielsen, SBi
13.45

​Forandringsprocesser i udsatte boligområder
I et aktuelt forskningsprojekt belyser SBi både danske og internationale erfaringer med fysiske transformationer af udsatte boligområder. Projektet undersøger, hvordan aktuelle strategier til at koble udsatte boligområder bedre til den omgivende by og skabe en mere blandet beboersammensætning fungerer i forskellige områder.

​Forsker Marie Stender, SBi, og professor MSO Claus Bech Danielsen, SBi
​14.20 Kaffe
​15.00Tre perspektiver fra praksis
Hvordan skaber vi det gode boligliv i blandede byer og byområder? Det giver en kommune, en privat developer og en almen boligorganisation deres perspektiver på.
​Inge Mette Kirkeby, SBi
Kommunen
Maj Green er vicedirektør i Gladsaxe Kommune. Kommunen arbejder strategisk på tværs af forvaltninger med at skabe mere socialt balancerede bydele og har med udgangspunkt i Værebro Park været partner i Realdanias modningsprojekt Boligliv i Balance. Projektet har til formål at supplere de igangværende indsatser og virkemidler for at skabe livskvalitet og forbedre forholdene i udsatte boligområder.
​Vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune
Den private developer
Entreprenørfirmaet og ejendomsudvikleren står aktuelt for opførelsen af en ny kommunal administrationsbygning i Gellerupparken til 1.000 medarbejdere fra Aarhus Kommune. Desuden har A. Enggaard A/S købt en 60.000 m2 stor byggegrund i området af Brabrand Boligforening med henblik på at opføre nye boliger, kontorer og hotel.
​Afdelingschef Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S
Den almene boligorganisation
Boligforeningen Aarhus Omegn er netop ved at færdiggøre en meget ambitiøs omdannelse af boligafdelingen Rosenhøj. Med bl.a. nye vejgennemføringer, nye boligtyper og opførelse af kontorbygninger fokuserer boligforeningen på at få en blandet skare af folk til at bo og færdes i kvarteret.
Direktør Leif Jensen, Boligforeningen Aarhus Omegn​
​16.00Paneldebat
Hvordan kan vi skabe sammenhængende byer og boligområder fremover?
​Moderator: Forskningschef Hans Thor Andersen, SBi.
​16.45AfrundingForskningschef Hans Thor Andersen, SBi
​17.00 ​Networking og drinksBog om mangfoldighedens potentialer

Deltager du i konferencen får du også en bog om, hvordan man kan arbejde med mangfoldighed, så det styrker den sociale sammenhængskraft, den sociale mobilitet og den økonomiske vækst i den blandende by. Bogen er baseret på resultater fra forskningsprojektet DIVERCITIES, hvor SBi har undersøgt potentialer ved mangfoldigheden i Bispebjerg i København, som er et af Danmarks mest mangfoldige byområder.


Mangfoldighed.jpg
SBi har undersøgt mangfoldighedens potentialer Bispebjerg i København, som er et af de mest mangfoldige områder i Danmark med stor diversitet i sociale og økonomiske forhold (Foto: Sirid Bonderup).