Efteruddannelse i radonrenovering - Få adgang til det voksende marked

Tag en tredags efteruddannelse og få adgang til det voksende marked indenfor radonrenovering.
Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden www.radonfrithjem.dk, hvor private husejere hjælpes gennem undersøgelse og renovering. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og SBi. Efteruddannelsen varer tre dage.

I mange boliger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonrenovering som forretningsområde.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan give lungekræft. Radon er hvert år årsag til 300 lungekræfttilfælde i Danmark. Radonforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, hvor radon kan trænge ind i så store mængder, at Bygningsreglementets krav på 100 Bq/m3 for nye bygninger bliver overskredet. I eksisterende bygninger anbefales at tilstræbe et tilsvarende niveau.

Arbejdet med radonrenovering forudsætter ikke investeringer i nyt udstyr eller lignende, men kræver, at virksomheden tilegner sig den nødvendige viden om, hvordan man måler radon, nedbringer et for højt radonniveau, samt kontrollerer, at det udførte arbejde har haft den ønskede virkning.

Blandt de mulige tiltag er tætning af gulvkonstruktionen og forbedring af ventilationen. Udeluftventiler kan udligne lufttrykket inde i boligen med lufttrykket udendørs. Hvis det ikke er nok, må man etablere balanceret mekanisk ventilation. Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt at etablere sug under huset, hvor et eller flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Det rette valg af tiltag varierer fra hus til hus, afhængigt af husets konstruktioner og energi- og fugttekniske forhold. Endvidere bør man tage hensyn til funktions- og komfortmæssige behov.

På denne efteruddannelse bliver du kvalificeret til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Ikke blot enfamiliehuse, men også andre bygninger. Efteruddannelsen tager udgangspunkt i SBi-anvisning 232, ’Radon – kilder og måling, og SBi-anvisning 247, ’Radonsikring af eksisterende bygninger’. Gennemgangen af SBi-anvisningerne suppleres med eksempler fra praksis.

Underviserne er Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon, samt Britt Haker Høegh fra TI, der har indgående erfaring med radonrenovering.

Efteruddannelsen henvender sig både til rådgivere og udførende. Leverandører af byggematerialer kan også have gavn af at deltage.

Realdania har ydet økonomisk støtte til udviklingen af efteruddannelsen, hvorved deltagerbetalingen er reduceret.

Hvad lærer jeg?

 • At konstatere, om en bygning har et problem med forhøjet radonniveau
 • At foretage en udredning af en bygning med forhøjet radonniveau
 • At udarbejde en prioriteret renoveringsplan for radonsikring
 • At anbefale relevante tiltag
 • At udføre disse korrekt
 • At evaluere og validere de gennemførte tiltag
 • At iværksætte eventuelle supplerende tiltag

Hvem kan deltage?

 • Rådgivere (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, energirådgivere, bygningssagkyndige og lign.)
 • Udførende (håndværksmestre og entreprenører)
 • Byggematerialeleverandører (leverandører af membraner, tætningsmaterialer og ventilationssystemer)
 • Målefirmaer
 • Professionelle bygningsejere (boligselskaber m.fl.)

Hvem underviser?

 • Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon.
 • Seniorkonsulent, diplombauingenieur (FH) Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut, har indgående erfaring med radonrenovering.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle hjemmeopgaver (med præsentation og feedback i plenum) samt test med multiple choice. De nævnte målgrupper blandes på samme hold for at optimere erfaringsudveksling.


Hvor mange deltagere er der?

For at få en optimal dialog mellem undervisere og deltagere, herunder at give plads til plenumpræsentationer, tilstræbes der at være max. 15 deltagere pr. hold.


Får jeg et kursusbevis?

Alle deltagere får udstedt kursusbevis under forudsætning af aktiv deltagelse i det fulde omfang af efteruddannelsen. Deltagelse i efteruddannelsen kvalificerer til optagelse på listen over anbefalede rådgivere og udførende på Realdania-kampagnens hjemmeside, www.radonfrithjem.dk.

Hvor lang tid varer det?

Efteruddannelsen har et omfang af tre kursusdage (alle dage kl. 09.00-16.00), fordelt med to dage i træk og en tredje dag efter ca. to-tre ugers pause.

Hvor foregår det?

Efteruddannelsen udbydes både i København og i Aarhus. Undervisningen foregår hos SBi på Aalborg Universitet København hhv. hos Teknologisk Institut Aarhus.

Hvad koster det?

Efteruddannelsen koster 9.500 kroner (ekskl. moms), hvilket inkluderer:

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig via linket til højre eller ved at kontakte kursussekretær Birgitte Christiansen, e-mail kurser@sbi.aau.dk eller telefon 9940 2321.

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, underviser på kurset om radonrenovering og har skrevet SBi-anvisninger om radon
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen er blandt underviserne på efteruddannelsen om radonrenovering. (Foto: Jørgen True)

Tidligere kursister har udtalt, at det bedste ved efteruddannelsen er: 

 • Godt med masser af praktiske eksempler
 • Den nyeste viden indenfor radon 
 • De enkelte cases, hvor der blev talt om forskellige problemstillinger og løsninger 
 • Stort fagligt niveau, som gjorde det var spændende og aldrig blev kedeligt 
 • Konkrete løsningsforslag
 • Fagligheden og netværk