Ændringer i BR15 - Kursus over en eftermiddag

På dette eftermiddagskursus gennemgår vi de ændringer, der er sket med overgangen fra BR10 til BR15, som trådte endeligt i kraft 1. juli 2016.

 

 

GÅ TIL SBI-KURSUS

'ÆNDRINGER I BR18'

 
 
 
De vigtigste ændringer vedrører energibestemmelserne, bl.a. at lavenergiklasse 2015 bliver et minimumskrav, og at der indføres energirammer for eksisterende bygninger. Der sker endvidere ændringer vedr. U-værdikrav til ombygninger/ tilbygninger, energikrav til vinduer og døre, ventilationssystemer, varmepumper, cirkulationspumper, køleanlæg, elevatorer, pavilloner, prøvning af lufttæthed, lysforhold og indeklima.

På kurset får du en orientering om baggrunden for ændringerne, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål til nogle af landets førende eksperter i Bygningsreglementet: Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, der bl.a. er redaktør af SBi-anvisning 258 om BR15, og seniorforsker Kim Wittchen eller seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen.


Bemærk, at kurset fokuserer på ændringerne og derfor ikke omfatter en gennemgang af det samlede bygningsreglement. Hvis du har brug for en generel introduktion til Bygningsreglementet, bør du i stedet følge kurset ’Overblik over Bygningsreglement 2015’.
 


På kurset kan du bl.a. møde seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, som er redaktør af SBi-anvisning 258. (Foto: Jørgen True)

UNDERVISERE

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi Aalborg Universitet 
Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi Aalborg Universistet 
Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen, SBi Aalborg Universitet

PRIS 

kr. 2.300 ekskl. moms

- Husk at ved tilmelding af minimum tre personer fra samme firma til samme kursus giver vi 25 % rabat på det samlede deltagergebyr! 

Med i deltagerprisen er: 

 

 

Deltagere på tidligere kurser har udtalt, at det bedste ved kurset er:

  • Undervisningsform, indhold, fysiske rammer
  • Godt overblik over ændringer – gode undervisere
  • Energiforhold og installationer
  • Det var generelt godt!