Dokumentation af bærende konstruktioner

Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation og anerkendte statikeres virke. Kurset holdes i et samarbejde mellem DKBI, Molio og SBi, Aalborg Universitet.

Hvad lærer jeg? 

Du indføres i reglerne i den nyligt opdaterede SBi-anvisning 223 'Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation' (2016).  

Denne fungerer som en del af BR15 (bilag 4), som en anvisning og som et "værktøj" der kan bruges i det daglige arbejde med statisk dokumentation.

Endvidere gennemgås de nye regler (2016) for anerkendte statikeres virke.  

Indhold  

Du får gennemgået:
 • Reglerne i BR15 vedrørende statisk dokumentation og hvordan anvisningen anvendes i praksis
 • Baggrunden for de regler, principper, vejledninger etc., der er indeholdt i anvisningen - suppleret med eksempler.
 • Reglerne for anerkendte statikeres virke, så du - uanset om du er anerkendt statiker eller ej - er bekendt med reglerne knyttet hertil.

Emner 

 • BR15's regler vedrørende statisk dokumentation 
 • Organisation, herunder vigtige begreber som fx konstruktionsafsnit, grænseflader, dokumentationsklasser, rollefordeling, bygværksprojekterende og afsnitsprojekterende
 • Konstruktionsdokumentation - opbygning og indhold  
 • Projektdokumentation - opbygning og indhold  
 • Udformning og håndtering af dokumentation  
 • Kontrol og tilsyn - hvem, hvad, hvor meget, hvordan etc.  
 • BR15's regler vedr. anerkendte statikere  
 • Anerkendte statikeres virke  

Kursusmateriale

Publikationen og reglerne for anerkendte statikeres virke, samt det til kurset udviklede undervisningsmateriale. SBi-anvisning 223 'Dokumentation af bærende konstruktioner' uddeles ved ankomst. 

Målgruppe  

Kurset henvender sig til projekterende ingeniører hos rådgivere, entreprenører og leverandører, samt ingeniører hos bygningsmyndighederne.  

Undervisere  

Senior Chefkonsulent Bent Feddersen, Rambøll (kursusleder)  
Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard, DTU BYG - Institut for Byggeri og Anlæg  

DKBI, Molio og SBi Aalborg Universitet forbeholder sig ret til ændringer.