Vådrum - Kursus på baggrund af SBi-anvisning 252

Få den nyeste viden om, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i BR15 er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.

​Vådrum er boligens dyreste rum pr. kvadratmeter og samtidig et af de steder i huset, hvor der er størst risiko for alvorlige og kostbare skader. Af samme grund har SBi’s anvisninger om vådrum gennem tiderne været blandt instituttets absolut mest populære udgivelser.

Dette kursus tager udgangspunkt i den seneste vådrumsanvisning, SBi-anvisning 252, som beskriver, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så Bygningsreglementets krav er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.

På kurset bliver du undervist af selve forfatterne til SBi-anvisning 252, der lærer dig alt om vådrum, fra vådrumszoner og belastningsklasser, over valg af materialer, til opbygning af gulv- og vægkonstruktioner, renovering af badeværelser, sikring af vandtætte overflader og fuger, samt udførelse af vand-, afløbs- og elinstallationer.

Du skal med andre ord være forberedt på et tæt pakket program.

Underviserne er seniorforsker Erik Brandt, som er en af landets største kapaciteter inden for vådrum og tillige syn- og skønsmand på området, samt forsker Martin Morelli, som er en af SBi’s yngre eksperter i vådrum og vand- og afløbsinstallationer, og som bl.a. har en fortid i rådgiverbranchen.

 SBi afholder kursus i opførelse af badeværelser og vådrum med udgangspunkt i SBi-anvisning 252
Nyt badeværelse. Pænt på overfladen – men med kraftige rådangreb i bjælker under gulvet allerede efter tre år, fordi arbejdet ikke var udført korrekt. Renovering af badeværelset kostede ca. 110.000 kr. Foto: Erik Brandt

Kurset henvender sig både til projekterende, udførende, materialeleverandører og kommunale byggesagsbehandlere.

Undervisere

Seniorforsker Erik Brandt, SBi, Aalborg Universitet København

Forsker Martin Morelli, SBi, Aalborg Universitet København

Pris

Kr. 4.300 ekskl. moms

Med i deltagerprisen er:

SBi_anvisning_252_forside_400px.jpg