PCB i bygninger

På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

Du får at vide, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

SBi afholder kursus om PCB i Bygninger med udgangspunkt i SBi-anvisning 241 og 268

Det er vanskeligt at afgøre, om en fuge indeholder pcb. Derfor er det som regel nødvendigt at tage prøver, som sendes til analyse for eventuelt pcb-indhold hos et laboratorium. (Foto Lars Gunnarsen).

Regeringens PCB-handlingsplan er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering og nedrivning af bygninger med PCB.

Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

Undervisere

Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, SBi, Aalborg Universitet København

Professor Lars Gunnarsen, SBi, Aalborg Universitet København 

Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Teamkoordinator Kristoffer Møller Waldorf, Frederiksberg Kommune


Pris

Kr. 4.300 ekskl. moms

Med i deltagerprisen er:

Deltagere på tidligere kurser har udtalt, at det bedste ved kurset er:

  • Faglig udveksling mellem kursister
  • Diskussioner vedr. uklarheder, reelle sager, nyeste forskning
  • Bredt indhold med fakta og erfaringer
  • Et meget jordnært kursus
  • Eksemplerne på virkeligheden