Corona-retningslinjer

I lyset af den nuværende situation vedrørende coronasmitte, har vi valgt at tage forskellige initiativer i forhold til at begrænse risikoen for smitte. Vi følger løbende udviklingen i Sundhedsstyrelsens og Aalborg Universitets retningslinjer og retter til derefter. 

Kurser og konferencer i foråret 2021 afholdes online, så længe det ikke er muligt at mødes med fremmøde. 


Når vi atter åbner op for kurser med fremmøde sikrer vi at:  

  • Det er muligt at holde afstand.
  • Siddepladserne er placeret med minimum én meters afstand.
  • Der er let adgang til håndsprit.
  • Fælles kontaktpunkter er markeret og afsprittes løbende.
  • Der skiltes med coronaretningslinjer.

Til de kurser, der holdes på AAU har vi begrænset deltagerantallet, så det er muligt at holde den fornødne afstand i lokalet – max. 25 personer. 

Til konferencer ude af huset vil der ligeledes være en adgangsbegrænsning på max. 100 deltagere, og vi arbejder lige nu på muligheden for, at man også kan deltage online til nogle af disse konferencer. 

Deltagere fra lande, som Sundhedsstyrelsen har markeret som karantænelande, vil desværre ikke have mulighed for at deltage til vores arrangementer. 

Vi opfordrer til, at du som deltager følger Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og ikke møder op, hvis du har symptomer.

Bliver du syg eller på anden vis er forhindret i at deltage, bedes du melde afbud skriftligt til kurser@sbi.aau.dk. Ofte kan vi hjælpe dig med at flytte tilmeldingen til et andet af vores arrangementer og ved afmelding 14 dage inden arrangementet tilbagebetales deltagerbetalingen. 

Hvis vi bliver nødt til at aflyse arrangementet, får du selvfølgelig deltagerbetalingen tilbagebetalt.

Vi håber, at disse forholdsregler er med til at skabe trygge rammer for din deltagelse på vores arrangementer.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kursusafdelingen enten via mail: kurser@sbi.aau.dk eller på telefon 99 40 23 21.